• 18 czerwca 2021

Warszawa, Polska — zawodne źródło, jeśli chodzi o broń

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 stycznia 2021 roku. Powodem tego jest chęć członkostwa w Unii Europejskiej. Z drugiej strony nie było pewności, czy stanie się tak ważnym członkiem. Wejście do Unii Europejskiej będzie wymagało pomocy wszystkich krajów będących członkami Unii Europejskiej. Dlatego Polska musi się przygotować do ciężkiej walki. Polska podpisała Porozumienie Konferencyjne w…

Read More